Арнайы технология пәніндегі инновациялық әдіс-тәсілдер

Дүниежүзілік білім әлеміне кіру мақсатында қазіргі кезде Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс педагогика теориясымен білім беру үрдісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар жүргізілуде.Республиканың оқу орындарына енгізіліп жатқан түрлі өзгерістер мен тәжірибелер білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, жастардың шығармашылық әлеуетін дамытуды, оқытушы іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды көздейді. Сонымен қатар, қазіргі қоғамның даму қарқыны білім беру міндеттерін қайта қараулы талап етеді.
Подробнее

Энергия. Закон сохранения энергии

Цель урока: раскрыть в ходе урока, смысла энергии и закона сохранения энергии, получение сведений о границах его применимости, приобретение умения описывать преобразования энергии при движении тел и решении задач. Энергия не исчезает и не появляется вновь. Она только переходит от одного тела к другому или из одного вида в другой. «Энергия – от слово греческого происхождения, означает могущество, достоинство или действенность чего –либо …». Энергия – это величина, которая также сохраняется в замкнутых системах тел. Энергия имеет 2 вида: потенциальная и кинетическая.
Подробнее