Жас ұрпақ бойына ұлттық құндылықтарды сіңіру, ұлтжандылыққа тәрбиелеу

Мақалада қазақ әдебиеті пәнінен жас жеткіншектердің бойына күнделікті оқу үдерісінде ұлтжанды, өз халқын қастерлейтін тұлға тәрбиелеудегі өз тәжірибелерімен бөліскен. Жасынан туған халқының құнды ойларынан, мәдени, рухани құндылықтармен сусындаған жастар «Мәңгілік ел» идеясын жүзеге асыратын ұрпақ болатынына сенімді.
Статья по казахской литературе появящена одной из важнейших задач в воспитании молодого поколения нашей страны - воспитанию патриотизма, воспитанию личности как в учебном процессе так и в ежедневной жизни среди подрастающего поколеня. Именно воспитывая молодежь с малого начала закладывается в них духовно-нравственные ценности, где возникает уверенность в завтрашнем дне нашей страны идей «Мәңгілік ел».
Подробнее

Алаштың ақиық ақыны

М. Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығы. Мұқағали өлеңдері арқылы өмірді сүюге, өнер адамдарына деген сүйіспеншілігін арттырып, оларды құрметтеуге тәрбиелеу. Адамның ішкі толғанысын, психологиясын сезіне білуге, елжандылыққа тәрбиелеу.
Подробнее