Көрнекі құралдардың бала тілін дамытудағы ролі

Сабақтың мақсаты: Білімділік: Көрнекі құралдар туралы түсінік бере отырып, олардың бала тілін дамытудағы ролін, маңыздылығын мысалдар келтіре отырып түсіндіру, білімдерін жетілдіру. Дамытушылық: Оқушының ой-өрісін, ойлау, сөйлеу қабілетін ашатын сұрақтар қою, сұрақ-жауап әдісі бойынша сабақтың тақырыбына сай білімін толықтыру, өзіндік талдау, жинақтау жасап, ойлай білуге дағдыландыру, жеке, топтық жұмыста шапшаңдық, тапқырлық танытуға, ойын әдеби тілмен өрнектей білуге төселдіру. Тәрбиелік: оқушылардың бірін-бірі тыңдап сыйлай білуге, өзіне-өзі есеп беруге, өз еңбегіне сыни тұрғыдан қарауға тәрбиелеу, білім-ғылымға құштарлықтарын арттыру.
Подробнее

Кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы, еңбек кітапшасы

Сабақтың мақсаты: 1. Білімділік: Кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы, еңбек кітапшасы құрылымдары туралы, іс қағаздарын жүргізудегі алатын орны туралы түсінік беру, оларды сауатты толтыруға дағдыландыру. 2. Дамытушылық: Шығармашылық, сауаттылық және іскерлік қабілеттерін дамыту. 3. Тәрбиелік: Құжат үлгілерін толтыруда ұқыптылыққа, тиянақтылыққа және жауапкершілікке тәрбиелеу.
Подробнее

План-конспект урока: «Рентный налог на экспорт»

При трудоустройстве на работу по экономической специальности, одним из главных требований работодателя является – знание налогового кодекса и налогового законодательства. Налогообложение – это та сфера, которая касается практически всех: и государства, и общества в целом, и каждого налогоплательщика в отдельности. А налоги являются объективной необходимостью, ибо обусловлены потребностями поступательного развития общества.
Подробнее

Предмет трудового договора

Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением.
Подробнее

Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері. Анықтауыш. Л/т «Өкпе құрты» (туберкулез)

Болашақ мамандық иелеріне мемлекеттік тілді оқытудың маңыздылығын арттыру- бүгінгі күн талабы.Кәсіптік оқу орындарында кәсіптік қазақ тілі қатардағы пән ретінде жүреді.Кәсіптік қазақ тілін орыс топтарында оқытудың мақсаты- білім алушылардың жалпы білімін кеңейту ғана емес,мамандыққа біртіндеп бағыттау,сонымен қатар,мамандықтарына байланысты түрлі ғылыми терминдер мен кәсіби сөздерді,атауларды білудің маңыздылығын арттыру.
Подробнее

Конкурсы по профессии – как средство формирования профессиональной языковой подготовки

В статье приводится разработка конкурса по профессиональному английскому языку «Я будущий специалист.» по специальности: «Делопроизводство и архивоведение»
Подробнее

М.Монтессори педагогикасы

Ұсынылып отырған сабақта М. Монтессоридің өмірі мен қызметі туралы қысқаша мағлұмат беріледі. М. Монтессори педагогикасының ерекшеліктері, ұстанымдары туралы айтылыды. М.Монтессори әдісі бойынша үш сатылы оқу іс әрекетін ұйымдастырып, өткізудің мазмұны сипатталады. Сенсорлық дамыту, математика, өмірлік жаттығулар аймақтарының жалпы мазмұнымен таныстырылады. Оқытушы мен студенттер төмендегі аймақтар бойынша жаттығулардың презентациясын көрсетеді. Студенттерде жаттығулардың презентациясын жасап көрсетеді.
Подробнее

Интеллектуальная игра “Мы знаем все!” по предмету “Бухгалтерский учет на предприятиях питания”

Интеллектуальная игра “Мы знаем все!” по предмету “Бухгалтерский учет на предприятиях питания”Интеллектуальная игра носит познавательно -развлекательный характер. Автор показывает как в игровой форме использовать знания, полученные на теоретических и практических занятиях предмета «Бухгалтерский учет на предприятиях питания» при решении творческих и проблемных заданий в образовательном учебном заведении технического и профессионального образования.
Подробнее

Ұлттық теңге. Салалас құрмалас сөйлемдер, олардың түрлері

Сабақ мақсаты: Білімділік: оқушыларға ұлттық теңге туралы түсінік бере отырып, салалас құрмалас сөйлемнің түрлерін еске түсіру, оларды мамандықтарына байланысты сөйлем ішінен дұрыс анықтауға, сөйлемдерді сауатты құрастыра білуге үйрету. Дамытушылық: оқушылардың сөздік қорларын молайту, өз ойларын сауатты жеткізе білуге, мәтінді түсініп мазмұндауға дағдыландыру. Тәрбиелік: пәнге, тілге деген қызығушылық, сүйіспеншіліктерін ояту, Ұлттық теңгені құрметтеуге тәрбиелеу.
Подробнее

Предложения с согласованными определениями. Живопись

Цели урока: Обучающая: обретение учащимися опыта деятельностного освоения и целостного осознания определения как второстепенного члена предложения; формирование умений различать согласованные и несогласованные определения и способы их выражения. Развивающая: развитие интеллектуальных умений: выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, критического анализа информации; развитие познавательных умений: составлять научную статью, пользоваться предметным языком. осмысление связей нового материала с ранее изученным темам. Воспитательная: формирование познавательного интереса к предмету через использование нестандартных форм обучения и создание ситуации успеха; воспитание культуры общения в группе.
Подробнее