Анемия. Лечение и профилактика.

Цели урока: Учебная: Сформировать знания и умения: ·Различать типы сложных предложении. ·Распознавать в текстах сложное предложение. ·Синтаксического разбора и построения схемы в ССП и СПП ·Осмысленного чтения ·Выразительного чтения ·Выделения и обобщения основной информации текста. Развивающая: ·Развитие мыслительной деятельности. ·Активизация речевой компетентности ·Творческой деятельности ·Логического мышления ·Критического мышления ·Клинического мышления ·Диалогической и монологической речи Воспитательная: ·Воспитывать любовь к будущей профессий ·Прививать правила здорового образа жизни. ·Привитие нравственных качеств ·Прививать любовь к Родине ·Уважение к людям труда ·Уважительного отношения к личности
Подробнее

Конспект урока «Безработица»

Цель урока: Образовательная: дать представление понятия о безработице и ее видах. Развивающая: развить умение работать по текстам Воспитательная: способствовать формированию интереса к предмету
Подробнее

Банктік несие және оның түрлері

Сабақтың мақсаты: Білімділік: банктік несие түрлерімен, берілу тәртібін, несиенің нарықтық экономикадағы орнын анықтауға дағдыландыру. Дамытушылық: студенттердің экономикалық танымын дамыту, логикалық сұрақтар арқылы олардың шығармашылық қабілетін арттыру. Тәрбиелік: студенттерді өзіндік жұмыстарға бейімдеу, пәнге деген қызығушылықты ояту және банктік құжаттармен жұмыс істеу, жауапкершілігін арттыруға тәрбиелеу.
Подробнее

Проблемалық сабақ өткізудің жолдары, әдістері, ұйымдастыру формалары, дайындау, талдау

Көрнекті нидерланд оқымыстысы Йохан Хейзинганың «Ойнаушы адам» деген дүние жүзіне кең тараған еңбегінде: «Ойын адамзат әрекетінің жан-жақты қамтылған әдісі, адамзат тіршілігінің әмбебап категориясы», «Ойын өмір сүру тәсілі емес, бірақ адам әрекетінің құрамды негізі» және «Ақылды адам дегеніміз ең әуелі ойнайтын адам» деген екен.[1] Сабақтың мақсаты: білімділік –студенттерге проблемалық оқыту технологиясын меңгерту арқылы іс жүзінде сол технологиямен сабақ жоспарын құрастыра алуға үйрету; тәрбиелік - өзара сыйластыққа, бір-бірін тыңдай білуге тәрбиелеу; дамытушылық – өз бетімен және топпен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру, студенттердің пәнге деген ызығушылығын артыру,ынтасын, ойлау белсенділігін, танымдық қабілетін дамыту
Подробнее

Методическая разработка урока «Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктер»

Методическая разработка урока «Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктер»План учебного занятия по предмету «Банковское дело» по теме «Функции и основные условия деятельности коммерческих банков». Целью урока являются обобщение и систематизирование полученных знаний, развитие познавательных интересов учащихся.
Подробнее

Методическая разработка урока «Еңбек құқығы. Еңбек шарты»

План учебного занятия по предмету «Основы права» разработан по теме «Трудовое право. Трудовой договор». Триединая цель направлена на развитие навыков использование НПА. Урок запланирован с использованием таких методов обучения, как технология Шаталова, Караева.
Подробнее

Үй жануарларының биологиялық сипаттамалары

Студенттерге үй жануарларының биологиялық сипаттамаларының ерекшелігін айта отырып, мектеп жасына дейінгі балаларға үй жануарларын таныстыруда білімдерін кеңейтіп, мәнін толық талдап түсіндіру, пән бойынша білім-білік дағдыларын арттыру.
Подробнее

Отбасы психологиясы

Ұсынылып отырған сабақ студенттердің отбасы психологиясы білімдерін кеңейтеді. Отбасы психологиясы құрлымы мен қызметтері туралы алғашқы түсініктерін қалыптастырады. Болашақ отбасылық өмірге дайындайды.
Подробнее

Медициналық мамандықтарға арналған «Кәсіптік қазақ тілі» пәнінің синтаксис тарауы бойынша тест тапсырмалары

Одной из актуальных проблем современной методики обучения профессиональному казахскому языку в медицинском колледже является закрепление изученного материала. Данные тестовые задания способствуют развитию устной и письменной речи.
Подробнее